E-GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI BİLGİLENDİRME METNİ

 1. AMAÇ 

Bu politikanın amacı, Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları Bilgisayar Sistemleri’nin kullanım koşullarını ve kabul edilebilir kullanım politikasını belirlemektir.

 

o    Milli Eğitim Bakanlığının Okullarda Sosyal Medyanın kullanılması ile ilgili 2017/12 no’lu genelgesine uygun planlama ve uygulamalar yapmaktır.

o    Okulumuz’un tüm üyelerini çevrimiçi olarak korumak ve güvenliğini sağlamak.

o    Teknolojinin potansiyel riskleri ve yararları konusunda , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanları için farkındalık yaratmak.

o    Tüm personelin güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, olumlu davranışları online olarak modellemek ve teknolojiyi kullanırken kendi standartlarını ve uygulamalarını yönetme gereksiniminin farkında olmak.

Sonuç olarak ana hedefimiz, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dahil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için bu güvenlik politikasının geçerli olmasıdır. Öğrenciler, personel ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir.

 1. E-GÜVENLİK (E-SAFETY) POLİTİKAMIZ: 

o    Okulumuzda ders anlatımı yapılan her alanda etkileşimli tahta ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından güvenliği sağlanan internet erişim ağı vardır. Ders anlatımlarında eba eğitim ve eTwinning portallarından da yararlanılmaktadır.

o    Okulumuzun internet sitesi, Facebook, İnstagram ve  gibi sosyal ağları bulunmaktadır. Bu ağların üzerinde yayınlanan veriler kontrollü olarak paylaşılmaktadır.

o    Etkileşimli tahtalar güvenlik kurulumu ile öğretmenlerin kontrolünde kullanılmaktadır.

o    Okulumuzda öğrencilerin cep telefonları okula girişten itibaren kapalı konumda tutulmakta, okul devam ettiği sürece telefonlar için yapılmış olan özel bölüme konulmaktadır.

o    Rehberlik servisi tarafından, 9,10,11 ve 12. sınıflara düzenli olarak, BİT bağımlılığı, BİT‟nin doğru ve güvenli kullanımı, Siber Zorbalık gibi konularda seminerler tertiplenmektedir.

o    Okulumuzda etkileşimli tahtalar, güvenli erişim ağı ve eba eğitim ve eTwinning portallarının kullanımının yoğun olması nedeniyle zümre öğretmenleri tarafından her zümrede BİT‟nin doğru ve güvenli kullanımı, yapılan alıntıların derslere ve ödevlere aktarımı(kaynak kullanımı) ile ilgili kararlar alınmakta ve öğrenciler bu yönde bilgilendirilmektedir.

o    Okulumuzun öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Siber Zorbalık, BİT’in doğru ve güvenli kullanımı konularında uzaktan ve yüz yüze eğitimler almıştır/alacaktır.

o    Okulumuzun internet sitesinde e-güvenlik konusunda, www.guvenliweb.org.tr. sitesi ve buradan alıntılanan öğrenci ve velilere yönelik videolar ve afişler yer alan linkler yer almaktadır.

o    Okul paydaşlarımız istedikleri zaman konu ile ilgili bilgi alabilmekteler.

o    Okulumuzda 21.yy iletişim becerileri önemsenmektedir. Bununla ilgili olarak öğrencilerimizin BİT kullanım becerilerini geliştirme çalışılmaları yapılmaktadır.

o    Okulumuzda Dijital vatandaş olma konusunda paydaşlarımızı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

o    Okulumuzda izinsiz fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır.

o    Öğrencilerimizin ve velilerimizin okulumuza kayıt olurken sağladıkları kişisel bilgileri idare sorumluluğunda ve tarafından korunmaktadır.

o    Velilerimizin iletişim bilgileri kendi bilgi ve istekleri haricinde asla 3. Şahıslarla paylaşılamaz.

 1. KAPSAM 

Bu politika, tüm , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları Bilgisayar Sistemleri ve Bilgi Teknoloji servislerine okul içinden veya dışından erişim hakkı verilen tüm kullanıcıları kapsar.

 1. SORUMLULUKLAR 

Bu politikanın uygulatılmasından idare sorumludur.

Bu politikanın hazırlanmasından ve güncellenmesinden , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları Bilgi Teknolojileri bölümü sorumludur.

 1. TÜM ÇALIŞANLARIN KİLİT SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR: 

o    Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

o    Bir dizi farklı çevrimiçi güvenlik konusundaki farkındalığa sahip olmak ve onların bakımında çocuklarla nasıl ilişkili olabileceklerini bilmek.

o    Yeni ve gelişmekte olan teknolojiler kullanıldığında iyi uygulamaları modelleme

o    Mümkün olduğunca müfredat ile çevrimiçi güvenlik eğitimini ilişkilendirme.

o    Okul koruma politikalarını ve prosedürlerini takip ederek endişe duyan bireylerin belirlenmesi ve uygun önlem alınması.

 

 1. ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞLICA SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR:

o    Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

o    Okulun Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını okumak ve onlara bağlı kalmak.

o    Çevrim içi ve çevrimdışı başkalarının hislerine ve haklarına saygı duymak.

o    İşler ters giderse, güvenilir bir yetişkinden yardım istemek ve çevrimiçi güvenlik sorunlarıyla karşılaşan diğer kişileri desteklemek.

o    Bireysel yaşlarına, yeteneklerine ve zayıf yönlerine uygun bir seviyede:

o    Kendilerini ve başkalarını çevrimiçi olarak korumak için sorumluluk almak.

o    Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.

o    Belli bir teknolojiyi kullanmanın kişisel risklerini değerlendirmek ve bu riskleri sınırlamak için güvenli ve sorumluluk sahibi davranmak.

 1. EBEVEYNLERİN BAŞLICA SORUMLULUKLARI ŞUNLARDIR:

o    Okul Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını okumak, çocuklarını bu politikaya bağlı kalmaya teşvik etmek ve uygun olduğunca kendilerinin de bağlı kalmasını sağlamak.

o    Çocuklarıyla çevrimiçi güvenlik konularını tartışmak, okulun çevrimiçi güvenlik yaklaşımlarını desteklemek ve evde uygun güvenli çevrimiçi davranışları pekiştirmek.

o    Teknoloji ve sosyal medyanın güvenli ve uygun kullanımını modellemek.

o    Davranışlarında, çocuğun çevrimiçi olarak zarar görme tehlikesi altında olduğunu gösteren değişiklikleri belirlemek.

o    Okul veya diğer uygun kurumlardan, kendileri veya çocukları çevrimiçi problem veya sorunlarla karşılaşırsa yardım veya destek istemek.

o    Okulun çevrimiçi güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

o    Öğrenme platformları ve diğer ağ kaynakları gibi okul sistemlerini güvenli ve uygun bir şekilde kullanmak.

o    Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.

  1. TANIMLAR 

  Bilgisayar Sistemleri 

  Bilgisayar sistemleri her türlü bilgisayar ile ilgili donanım, teçhizat ve fikri mülkiyeti ifade eder. Buna, Okul’un sahip olduğu, kiraladığı, uyarladığı veya Okul’un sahipliğinde bulundurduğu, muhafaza altına aldığı veya kontrolü altında olan bilgisayar sistemleri, kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar, bilgisayar ağları ve her türlü yazılım, donanım yazılımı, işletim yazılımı ve uygulama yazılımı dâhildir. Açık olmak adına, “bilgisayar sistemleri” Okul tarafından uyarlanan yerel ağ, bulut veya Internet temelli hizmetleri veya Okul faaliyetlerinin veya Okul verisinin saklanmasında kullanılan genel nitelikli yerel ağ, yürütülmesinde bulut veya Internet temelli hizmetleri kapsar.

  1. TEMEL PRENSİPLER 

  Kullanım Koşulları 

  Tüm kullanıcılar Okul’un bilgisayar sistemlerini kullanarak, Okul’un söz konusu sistemlerde saklanan veya bu sistemler aracılığıyla gönderilen hiçbir ileti veya verinin gizliliği hakkında herhangi bir beyanda bulunmadığını; Okul’un bu dokümanda belirtilen haklarını saklı tuttuğunu ve söz konusu sistemlerin kullanımının Okul onaylı amaçlar ile sınırlı olduğunu, bu hususta kendilerine gerekli bildirimlerin yapılmış olduğunu kabul ederler. Okul’un bilgisayar sistemlerinin Okul faaliyetleri ve önem arz etmeyen konulardaki kişisel kullanımı ile ilişkili olarak kullanılması bir hak değil ancak Okul topluluğunun sınırlı üyelerine tanınan bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla, Okul dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bilgisayar sistemlerinin tamamına veya bir kısmına erişimi (tüm kullanıcılar veya bazı kullanıcılar için) tamamen veya kısmen engelleyebilir. Okul’un bilgisayar sistemleri kullanıcıları, işbu , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uymak zorundadır ve söz konusu sistemleri kullanarak Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı kabul etmiş olduklarını ve bunlara uyacaklarını, bu hususta kendilerine bildirim yapılmış olduğunu ve Okul’un Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı uygulamasına izin vermiş olduklarını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar aynı zamanda ilgili mevzuata uyacaklarını ve Okul’u yükümlülük altına sokacak her türlü davranıştan kaçınacaklarını kabul ederler. Okul, işbu , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile bilgisayar sistemlerinin kullanımına ilişkin diğer koşulları dilediği zaman önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını ve ilgili mevzuat gereğince alınması gereken veya alınması uygun olan aksiyonları alma hakkını saklı tutar.

  Okul, söz konusu sistemlerin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştireceği çalışmalardan, sistem bozukluğundan veya diğer bir sebepten meydana gelecek veri kaybından veya dosyalara müdahale edilmesinden sorumlu değildir.

   

  1. OKUL/WEB SİTESİNİN YÖNETİLMESİ

  o    Web sitesinde iletişim bilgileri okul adresi, e-posta ve telefon numarası olacaktır. Personel veya öğrencilerin kişisel bilgileri yayınlanmayacaktır.

  o    Okul Müdürü’nün başkanlığında oluşturulan Web Sitesi Yönetimi Komisyonu üyeleri yayınlanan çevrimiçi içerik için genel yayın sorumluluğunu alacak ve bilgilerin doğru ve uygun olmasını sağlayacaktır.

  o    Spam maillerden korunmak için e-posta adresleri çevrimiçi olarak dikkatli bir şekilde yayınlanacaktır.

  o    Öğrenci çalışmaları öğrencilerin izniyle ya da ebeveynlerinin izniyle yayınlanacaktır.

  o    Okul, çevrimiçi güvenlik dahil olmak üzere, toplumun üyeleri için okul web sitesinde korunma hakkında bilgi gönderecektir.

   

  1. ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜ VE VİDEOLAR YAYINLAMA 

  o    Okul, çevrimiçi paylaşılan tüm resimlerin ve videoların okul resim kullanımı politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

  o    Okul , resimlerin ve videoların tümünün, veri güvenliği, Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları, Davranış Kuralları, sosyal medya, kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı gibi diğer politikalar ve prosedürlere uygun şekilde yer almasını sağlayacaktır.

  o    Görüntü politikasına uygun olarak, öğrencilerin resimlerinin / videolarının elektronik olarak yayınlanmasından önce her zaman ebeveynlerin yazılı izni alınacaktır.

   

  1. KİŞİSEL CİHAZ VE CEP TELEFONLARININ KULLANIMI

  o    Cep telefonlarının ve çocukların, gençlerin ve yetişkinler arasındaki diğer kişisel cihazların yaygın bir şekilde sahiplenilmesi, tüm üyelerin cep telefonlarının ve kişisel cihazların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli adımları atmalarını gerektirir .

  o    Çocukların, Gençlerin ve yetişkinlerin cep telefonlarının ve diğer kişisel cihazların kullanımı, okul tarafından kararlaştırılacak ve okul Kabul Edilebilir Kullanım veya Cep Telefonu Politikası dahil olmak üzere uygun politikalarda yer alacaktır.

  o    Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları, mobil teknolojilerle yapılan kişisel iletişimin, öğrenciler, personel ve anne-babalar için gündelik yaşamın kabul edilen bir parçası olduğunun farkındadır; ancak, bu tür teknolojilerin okulda güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirir.

   

  1. ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL CİHAZLARINI VE CEP TELEFONLARINI KULLANIMI

  o    Öğrenciler, kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli ve uygun kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.

  o    Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak aynı zamanda okul ders saatleri içerisinde telefon bulundurmak kesinlikle yasaktır.

  o    Öğrenciler ders başlamadan önce telefonlarını okul yönetimi tarafından yaptırılan telefon kutularına koymakla yükümlüdür.

  o    Cep telefonunun amacı dışında kullanımı ihlali oluştuğunda, öğrenci, telefondaki özel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla telefonunu kapatıp ders öğretmenine verir. Ders öğretmeni öğrenci telefonunu ilgili müdür yardımcısına teslim eder. Cep telefonu öğrenci velisine teslim edilinceye kadar güvenli bir yerde tutulur. Velisi dışında telefon kimseye teslim edilmez.

  o    Öğrencilerin cep telefonlarının ve kişisel cihazların tüm kullanımları, kabul edilebilir kullanım politikasına uygun olarak gerçekleşecektir.  Cep telefonları veya kişisel cihazlar, bir öğretmenin onayını alarak onaylanmış ve yönlendirilmiş müfredat tabanlı etkinlik kapsamında olmadıkları sürece dersler veya resmi okul saatlerinde öğrenciler tarafından kullanılamaz.

  o    Çocukların cep telefonlarını veya kişisel cihazlarını eğitim etkinliğinde kullanımı, okul idaresi tarafından onaylandığında gerçekleşecektir.

  o    Bir öğrenci ebeveynlerini arama gereği duyduğunda, okul telefonunu kullanmasına izin verilecektir.

  o    Ebeveynlerin okul saatlerinde cep telefonuyla çocuklarıyla iletişim kurmamaları, okul idaresine başvurmaları önerilir. İstisnai durumlarda öğretmenin onayladığı şekilde istisnalara izin verilebilir.

  o    Öğrenciler, telefon numaralarını yalnızca güvenilir arkadaşlarına ve aile üyelerine vermelidirler.

  o    Öğrencilere, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı öğretilecek ve sınırların ve sonuçların farkına varılacaktır.

  o    Öğrencinin kişisel cihazında veya cep telefonunda bulunan materyalin yasadışı olabileceği veya cezai bir suçla ilgili kanıt sağlayabileceğinden şüpheleniliyorsa, cihaz daha ayrıntılı araştırma için polise teslim edilir.

   

  1. GÖZDEN GEÇİRME 

  Bu dokümanı gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu , Amerikan Kültür Özel Ege Atabey  Okulları e Güvenlik Komisyonu’na aittir. Yapılan değişiklik ve güncellemeler İdare onayıyla yayınlanır. Gözden geçirme her yıl Haziran ayında yapılır.

  E-GÜVENLİK KOMİSYONU

  Tuğba SOYDAN (İLKOKUL EĞİTİM KOÇU)
  İnanç ÜNAL (BİLGİ İŞLEM KORDİNATÖRÜ)

  İLKOKUL MÜDÜRÜ

  ŞAHİN KARAKUŞ

  ORTAOKUL MÜDÜRÜ

  SERCAN CİN

   

Güç,Başarı ve Kalite ? Gerçekten muazzam bir okul ? 
En çok sevdiğim özelliği küçük yaşta yüksek özgüven kazandırmaları 
Tebrikler..

Mehmet Ali Coşkun

Yine başarılı bir yıl sonu etkinlikleri..özel Ege Atabey teşekkürler

Elvan Buzkan

öğretmenlerimizin hepsi tek tek basarili çocukları çok güzel motive ediyorlar herkesi ellerine yüreğine saglik

Elmas Karabay
Phone: 0256 213 00 03
Mimar Sinan Mah. Turgut Özal Bulvarı
Kubilay Caddesi No:10 Efeler / AYDIN

Okulunuz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İstiyorum
TEŞEKKÜR EDERİZ
Okulunuz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İstiyorum